Rozdziały

Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności . Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Regulamin PREVIA.PL

  1. Portal PREVIA.PL udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z forum, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i myśli na tematy głównie związane z motoryzacją a szczególnie z modelem Toyota Previa #
  2. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja portalu PREVIA.PL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na forum. #
  3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum PREVIA.PL postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp. #
  4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum PREVIA.PL treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. #
  5. Na forum PREVIA.PL niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe bez uzyskania zgody administratora. #
  6. Administracja portalu PREVIA.PL zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. b , c , d, e regulaminu. #
  7. Użytkownik wypowiadając się na forum PREVIA.PL tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu. #
  8. Administracja dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania forum. #
  9. Klubowicz po przystąpieniu do klubu nabywa pełne prawa jak i obowiązki, które spoczywają na klubowiczach. #
  10. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. #